Exentra
Exentra

De visie van onze school veronderstelt intensieve samenwerking met externe partners. We gaan er immers vanuit dat kinderen verschillend zijn. Zo zijn er rekenknappe, muziekknappe, beweegknappe, woordknappe, … kinderen. De Loep richt zich op het identificeren van de natuurlijke talenten van een kind. We proberen uit te gaan van de sterke kanten (matchen) en tegelijkertijd de zwakke punten bij te schaven (stretchen). De behoeften van onze kinderen kunnen voor een deel ingelost worden door het leerkrachtenteam zelf (dat immers ook uit specialisten bestaat). Om tegemoet te komen aan alle noden zullen echter ook externe specialisten ingeschakeld moeten worden.

Exentra Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid

 • 4-jarige opleiding voor leerkrachten (binnenklasdifferentiatie)

Grote Steenweg 40
2600 Berchem

't Ankertje

Buitenschoolse kinderopvang Het Ankertje

 • Voor – en naschoolse opvang

Gemelde locatie
Toekomststraat 45
3590 Diepenbeek
0497 94 99 59


Kantoor
Wijkstraat 16/2
011 49 18 80

 
CLB GO! Hasselt

CLB GO! Hasselt

 • Medische ondersteuning
 • Psycho – pedagogische ondersteuning
 • gezondheidsbeleid

Luikersteenweg 56
3500 Hasselt

011 22 17 38

Psycho-pedagogisch consulent
jelle.dhont@g-o.be

Bibliotheek Diepenbeek

Openbare bibliotheek Diepenbeek

 • Uitleendienst
 • Organiseren van activiteiten
 • Ter beschikking stellen van de zalen

Marktplein 24A
3590 Diepenbeek


Living Schools Lab

Living Schools Lab

Een project dat gecoördineerd wordt door het Europees Schoolnet (EUN). Het hoofddoel van dit project is de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden op het gebied van ICT. De Loep is een pilootschool van het project en heeft België vertegenwoordigd op meetings in Dublin en Lissabon.


Milieuzorg Op School

MOS

MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel


Stichting Vlaamse Schoolsport

Stichting Vlaamse Schoolsport

SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) wil alle leerlingen stimuleren tot een fitte, veilige en gezonde levensstijl én hen stimuleren om levenslang deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten door het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools- en naschools verband.


Geïntegreerd Onderwijs

Geïntegreerd Onderwijs

Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan in het gewoon onderwijs en steunt hierbij op zijn/ haar ervaring uit het buitengewoon onderwijs.  


Zwembad Sportcentrum Genk

Zwembad Sportcentrum

Dienst Sport
E. Van Dorenlaan 144
3600 GENK


Ontdek techniek talent

Ontdek Techniek Talent

Doelstellingen

 • Drempel naar richtingen met techniek, wetenschappen en STEM verlagen
 • Aandacht voor techniek en wetenschappen als volwaardig ontwikkelingsdoel in het basisonderwijs
 • Leerkrachten uit het basisonderwijs ondersteunen en begeleiden om de nieuwe eindtermen te behalen
 • Jongeren van het basisonderwijs hun talenten voor techniek laten ontdekken

www.ontdektechniektalent.be