Wat zijn de schooluren?
Is er een inlooptijd?
Is er voor- of naschoolse opvang?
Hoe is de opdeling in leeftijdsgraden?
Hoe is de klasinrichting?
Hebben de leerlingen een weekplanning?
Zijn er afspraken tijdens de werktijd?
Wat als mijn kind sneller werkt?
Zijn er huistaken of toetsen?
Zijn er oudercontacten en rapporten?
Wat bij afwezigheid van mijn kind?
Wat doen jullie voor de gezondheid van mijn kind?
Extra-Muros activiteiten, wat is dat?
Wat kost een schooljaar?
Is er een ouderraad?
Wat is de heen-en weermap
Zit De Loep op Facebook?
Wie werkt er allemaal?
Nog meer vragen?