EERSTE GRAAD – KLAS NELE & NATHALIE

In de eerste graad zitten de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar samen. Leren lezen, rekenen, schrijven komt allemaal aan bod in het eerste leerjaar. In het tweede leerjaar zetten de kinderen een stapje verder door hoofdletters te leren schrijven en de tafels te leren. Dit zijn natuurlijk maar een aantal onderdelen van wat de kinderen leren in onze eerste graad. Belangrijk vinden we het zelfstandig werken, zoals het zelf plannen van taken. Binnen deze taken wordt er veel gedifferentieerd. Bij het plannen worden de kinderen begeleid door de klasleerkracht. Ook samenwerken met anderen in de klas is belangrijk en dit doen we door middel van maatjes die wekelijks veranderen. Tijdens de lessen wereldoriëntatie gaan we op een speelse manier de wereld verkennen. We werken rond een aantal thema’s, waar ook wordt ingegaan op de interesses van de leerlingen. Er wordt ook tijd gemaakt voor leuke activiteiten zoals koken, een toneelvoorstelling en spelen. Zo ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden verder. Creatief bezig zijn doen we ook graag. Dit kan zijn door te knutselen, dramalessen, zingen en dansen. Kortom, we maken ook veel plezier in de eerste graad.